2 kommentarer

Sådan kan barslen holdes, når kun den ene forælder har ret til barselsdagpenge

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Forældre, Selvstændige

Del indlægget med andre

Barselsreglerne i dette indlæg gælder for børn der er født til og med den 1. august 2022!

Tirsdag den 26. oktober 2021 blev der vedtaget en ny politisk aftale om øremærket barsel. Grunden til ændringerne skyldes et EU direktiv.

De nye regler gælder kun for børn født den 2. august 2022 eller senere.

Læs meget mere om de nye regler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

I dette indlæg gennemgår jeg mulighederne for at holde barsel med barselsdagpenge, når kun den ene forælder har ret til dem.

Ret til fravær under barsel

Til en start skal vi slå fast, at der er forskel på retten til fravær og retten til barselsdagpenge under barsel.

Begge forældre har ret til at holde barsel efter fødslen af deres barn, men ikke alle forældre har ret til barselsdagpenge.

For at have ret til barselsdagpenge, skal man opfylde beskæftigelseskravet.
Læs mere om retten til barselsdagpenge på www.borger.dk/barsel.

Retten til fravær under barsel finder vi i Barselsloven.

§ 7. En moder har ret og pligt til fravær i de første 2 uger efter en fødsel. Herefter har hun ret til fravær i yderligere 12 uger.

Stk. 3. En fader eller medmor har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan afholde de 2 ugers fravær som ikkesammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen. For lønmodtagere forudsætter ikkesammenhængende fravær en aftale med arbejdsgiveren.

§ 9. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger.
Faderen eller medmoderen har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen.


Som udgangspunkt stopper barslen senest 46 uger efter fødslen (14 uger +32 uger).

Der er også mulighed for at forlænge og udskyde forældreorloven.

Læs en grundig gennemgang af barselsreglerne her.
Indlægget er skrevet til forældre som er i arbejde (lønmodtagere), men det er helt klart værd at læse for alle kommende forældre for at få en god forståelse af barselsreglerne.


Her kan du se hvad mor og far/medmor hver især kan holde af barsel efter fødslen

Mors ret til barsel efter fødslen

Far/medmors ret til barsel efter fødslen


Indkomst under barsel

Nu skal vi se på hvilken indkomst, man kan have ret til, når man holder barsel.

Der kan være rigtig stor forskel på hvordan man er stillet rent økonomisk under barsel afhængig af ens konkrete situation.

Husk, at der kun ret til barselsdagpenge, hvis man har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager (§27) eller selvstændig (§28).

Jeg gennemgår ikke beskæftigelseskravene i dette indlæg, men du kan læse mere på borger.dk/barsel.Individuel vurdering
For at afklare hvad en forælder har ret til af indkomst under barsel, kigger man på dem hver for sig.

Retten til indkomst er individuel og tager udgangspunkt i den konkrete situation man er i, når man bliver forælder.

Hvis man ikke har ret til barselsdagpenge, fordi man ikke opfylder beskæftigelseskravet, har man ofte (men ikke altid) ret til en anden indkomst under barsel.Afhængig af ens situation kan det fx være:

  • SU
  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Ressourceforløbsydelse
  • Revalideringsydelse
  • Ledighedsydelse
  • Førtidspension

Hvis der er tale om SU, kan du kontakte dit studiested for vejledning om dine muligheder for SU under din barsel.

Får du din indkomst fra din kommune (offentlig ydelse og ikke løn), kan du kontakte kommunen for vejledning i din konkrete situation.

Har du ret til barselsdagpenge, kan du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål.Den anden forælder "straffes" ikke
Har den ene forælder ikke ret til barselsdagpenge, går det ikke ud over den periode, den anden forælder kan holde barsel med barselsdagpenge.

Vær opmærksom på at retten til barseldagpenge kun er i de perioder den enkelte forælder har ret til fravær under barsel som enten mor eller far/medmor.

Det vil sige, at hvis mor ikke har ret til barselsdagpenge, går det ikke ud over den barsel far/medmor har ret til at holde med barselsdagpenge, men far/medmor kan ikke overtage de 14 ugers barselsorlov fra mor.

I det tilfælde kan far/medmor holde 2 ugers fædreorlov og de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

Hvis mor har ret til barselsdagpenge, men far/medmor ikke har, kan mor holde 14 ugers barselsorlov og 32 ugers forældreorlov med ret til barselsdagpenge, men hun kan ikke overtage de 2 ugers fædreorlov fra far/medmor.


Her kan du se perioderne med barselsdagpenge efter fødslen, hvis kun den ene forælder har ret til dem

Kun mor har ret til barselsdagpenge

Kun far/medmor har ret til barselsdagpenge

Jeg håber at du er blevet klogere på mulighederne for barsel, når kun den ene forælder har ret til barselsdagpenge.

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert og dedikerede barselsnørd.

Min store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med at få overblik over barselsreglerne, barselsplanlægningen, økonomien under barsel og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk.

Siden 2007 har jeg arbejdet med barselsplanlægning, sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, og derfor ved jeg præcis, hvad du skal gøre, så du kommer sikkert igennem barsels-junglen og undgår alle faldgruberne.

Hvis du er i tvivl om jeg er den rette til at hjælpe dig i din konkrete situation, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg er indehaver af Barselseksperten og det er altid mig du har kontakt med, når du kontakter Barselseksperten eller er kunde hos mig.

læs mere om barsel

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!