Sådan kan du holde barsel, når kun den ene forælder har ret til barselsdagpenge

Barselsregler


I dette indlæg gennemgår jeg mulighederne for at holde barsel med barselsdagpenge, når kun den ene forælder har ret til dem.

Ret til fravær under barsel

Til en start skal vi slå fast, at der er forskel på retten til fravær og retten til barselsdagpenge under barsel.

Begge forældre har ret til at holde barsel efter fødslen af deres barn, men ikke alle forældre har ret til barselsdagpenge.

Retten til fravær under barsel finder vi i Barselsloven.

§ 7. En moder har ret og pligt til fravær i de første 2 uger efter en fødsel. Herefter har hun ret til fravær i yderligere 12 uger.

Stk. 3. En fader eller medmor har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan afholde de 2 ugers fravær som ikkesammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen. For lønmodtagere forudsætter ikkesammenhængende fravær en aftale med arbejdsgiveren.

§ 9. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger.
Faderen eller medmoderen har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen.


Som udgangspunkt stopper en barsel senest 46 uger efter fødslen (14 uger +32 uger).

Der er mulighed for at forlænge og udskyde forældreorloven, men det gennemgår jeg ikke i dette indlæg.

Formålet med dette indlæg er at gennemgå hvordan der kan holdes barsel med barselsdagpenge, hvis kun den ene forælder har ret til dem.

For at læse en grundig gennemgang af barselsreglerne, anbefaler jeg, at du læser indlægget skrevet om om barselsreglerne. 
Indlægget er skrevet med udgangspunkt i forældre som er i arbejde (lønmodtagere), men det er helt klart værd at læse for alle kommende forældre for at få en god forståelse af barselsreglerne.


Her kan du se hvad mor og far/medmor hver i sær kan holde af barsel, når de bliver forældre

Mors ret til fravær ved barsel efter fødslen

Far/medmors ret til fravær ved barsel efter fødslen


Indkomst under barsel

Nu skal vi kigge på hvilken indkomst man kan have ret til, når man holder barsel.

Der kan være stor forskel på hvordan man er stillet rent økonomisk under barsel afhængig af ens konkrete situation.

Husk, at der kun ret til barselsdagpenge, hvis man har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager (§27) eller selvstændig (§28).

Jeg gennemgår ikke beskæftigelseskravene i dette indlæg, men vil du vide om dem, kan du læse mere på borger.dk/barsel.Individuel vurdering
For at afklare hvad en forælder har ret til af indkomst under barsel, kigger man på dem hver for sig.

Retten til indkomst er individuel og tager udgangspunkt i den konkrete situation man er i, når man bliver forælder.

Hvis man ikke har ret til barselsdagpenge, fordi man ikke opfylder beskæftigelseskravet, har man ofte (men ikke altid) ret til en anden indkomst under barsel.


Afhængig af ens situation kan det fx være:

 • SU
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Førtidspension

Hvis der er tale om SU, kan du kontakte dit studiested for vejledning om dine muligheder for SU under din barsel.

Får du din indkomst fra din kommune (offentlig ydelse og ikke løn), kan du kontakte kommunen for vejledning i din konkrete situation.

Har du ret til barselsdagpenge, kan du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål.Den anden forælder straffes ikke
Har den ene forælder ikke ret til barselsdagpenge, går det ikke ud over den periode den anden forælder kan holde barsel med barselsdagpenge.

Vær opmærksom på at retten til barseldagpenge kun er i de perioder den enkelte forælder har ret til fravær under barsel som enten mor eller far/medmor.

Det vil sige, at hvis mor ikke har ret til barselsdagpenge, går det ikke ud over den barsel far/medmor har ret til at holde med barselsdagpenge, men far/medmor kan ikke overtage de 14 ugers barselsorlov fra mor.

I det tilfælde kan far/medmor holde 2 ugers fædreorlov og de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

Hvis mor har ret til barselsdagpenge, men far/medmor ikke har, kan mor holde 14 ugers barselsorlov og 32 ugers forældreorlov med ret til barselsdagpenge, men hun kan ikke overtage de 2 ugers fædreorlov fra far/medmor.


Her kan du se perioderne med barselsdagpenge efter fødslen, hvis kun den ene forælder har ret til dem

Kun mor har ret til barselsdagpenge

Kun far/medmor har ret til barselsdagpenge


Jeg håber at du er blevet klogere på mulighederne for barsel, når kun den ene forælder har ret til barselsdagpenge.

About the Author

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert. Min mission og store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med barselsreglerne. Med mange års erfaring med sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, ved jeg præcist hvad du skal gøre, for at du kommer bedst igennem barsels-junglen.

 • Else Marie Bertelsen siger:

  Meget godt skrevet og i et sprog så man forstået det du skriver.

 • […] Jeg har nu været omkring langt de fleste af de barselsregler, der er relevante for dig som kommende eller nybagt forælder.Jeg har ikke beskrevet de særlige regler der er for forældreorlov, hvis ikke begge forældre er omfattet af den danske barselslovgivning eller hvis den ene forælder ikke har ret til barselsdagpenge. […]

 • >