FAQ

Her kan du læse de oftest stillede spørgsmål og svar.

Har du andre spørgsmål end dem, der er besvaret her, så kontakt mig.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Udbetaling Danmark – det skal du vide

Udbetaling Danmark er myndighed på barselsområdet og det er dem som træffer afgørelser efter barselsloven.

De tager fx stilling til om du har ret til barselsdagpenge og hvor meget du kan få.

Al råd og vejledning i forhold til om du har ret til barselsdagpenge og størrelsen af dem (herunder modregning i barselsdagpengene), skal du have afklaret ved Udbetaling Danmark. Har du spørgsmål til din barselssag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Det er dem som har vejledningsforpligtigelsen og dermed vejleder om barselslovgivningen.

Udbetaling Danmark har samme rolle og funktion når det gælder barselslovgivningen som Skattestyrelsen har det i forhold til hele skatteområdet.

Her finder du kontaktoplysningerne til Udbetaling Danmark.

Kan jeg få barselsdagpenge?

Det kommer an på om du opfylder beskæftigelseskravet som enten lønmodtager eller selvstændig.

Du kan læse mere om beskæftigelseskravet på www.borger.dk/barsel.

Vælg din situation (lønmodtager, ledig, selvstændig eller studerende) og læs svaret på spørgsmålet "Kan jeg få barselsdagpenge?"

Du kan altid kontakte Udbetaling Danmark og høre om du umiddelbart har ret til barselsdagpenge.

Her finder du kontaktoplysningerne til Udbetaling Danmark.

Giver du gratis rådgivning?

Jeg modtager jævnligt mails fra dejlige mennesker som spørger mig om barselsrelaterede spørgsmål.

Jeg vil rigtig gerne hjælpe med at afklare spørgsmål om barsel, men jeg har ikke mulighed for at give gratis rådgivning og dermed svare på spørgsmål om barselsreglerne.

Er du i tvivl om jeg er den rigtige til at hjælpe dig med dine barsels-spørgsmål, har du mulighed for at sende mig en mail.

Hvem hjælper du?

 • Jeg hjælper forældre (lønmodtagere og ledige) som har ret til barselsdagpenge og skal på barsel.
  Her hjælper jeg typisk med at lave en optimal barselsplan og sikre, at forældrene ikke planlægger mere barsel end de har ret til barselsdagpenge i.
 • Jeg hjælper selvstændige som har ret til barselsdagpenge og skal på barsel.
  Her hjælper jeg typisk med at indberette barslen i Nemrefusion, få et overblik over økonomien under barsel og planlægge selve barselsorloven.
 • Jeg hjælper virksomheder som skal have en medarbejder på barsel.
  Her hjælper jeg typisk med at få et overblik over hele processen, indberetning af barslen i Nemrefusion, vejledning om refusion og frister, information om barselsfond og hjælper med at lave en barselsplan til deres medarbejder.

Ved du alt om barselslovgivningen?

Jeg ved rigtig meget - og mere end de fleste, men selvfølgelig kan der være hjørner af barselslovgivningen som jeg ikke har arbejdet med.

Siden 2007 har jeg "nørdet" godt og grundigt med barselslovgivningen, da jeg har i 11 år har arbejdet som kunderådgiver i Aalborg Kommune og Udbetaling Danmark inden for barselsområdet.

Er der noget jeg ikke ved, eller som jeg er usikker på, skal du få det afklaret ved Udbetaling Danmark.

Det skal du, da det alene er Udbetaling Danmark som træffer afgørelser efter barselsloven og derfor er det deres vurdering der gælder.

Hvad har du ikke mulighed for at hjælpe med?

Jeg kan som udgangspunkt ikke hjælpe dig, hvis dine spørgsmål ikke er relateret til selve barselslovgivningen eller du har spørgsmål om din barsel og du modtager:

 • statens uddannelsesstøtte (SU)*
 • kontanthjælp
 • uddannelseshjælp
 • ressourceforløbsydelse
 • revalideringsydelse
 • ledighedsydelse
 • førtidspension

Hvis du ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet og har ret til barselsdagpenge, er jeg ikke den rette til at hjælpe dig med dine spørgsmål i forhold til barsel.

I det tilfælde skal du kontakte en SU-vejleder på dit studiested, hvis du er studerende, eller kontakte din kommune, hvis du får din indkomst (forsørgelsesgrundlag) fra kommunen.

*Nogle studerende har et job ved siden af studiet, og opfylder på baggrund af jobbet beskæftigelseskravet og har dermed ret til barselsdagpenge.
Har du som studerende ret til barselsdagpenge, har jeg mulighed for at hjælpe dig.

Hvad er det helt præcist du kan hjælpe mig med? (forældre)

Jeg kan hjælpe dig med at få et overblik over de barselsregler, der er i barselslovgivningen og de individuelle vilkår du har under din barsel.

Sender du mig et uddrag af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, kan jeg danne mig et overblik over netop dine vilkår under barsel.

Når jeg har et samlet overblik over begge forældres vilkår og ønsker til barslen, kan jeg vejlede om hvordan barselsorloven sammensættes mest optimalt.
Det er blandt andet det jeg gør, når jeg laver en personlig og detaljeret barselsplan.

Jeg kan hjælpe dig, fordi jeg ved hvilke muligheder og begrænsninger der er i lovgivningen, og kan gennemskue hvordan lovgivningen og en eller flere overenskomster spiller sammen.

Hvorfor investere i en barselsplan? (forældre)

Det er en rigtig god idé af flere årsager.

 1. Jeg tager udgangspunkt i dine og den anden forælders individuelle ønsker og vilkår under barsel, og laver en samlet barselsplan som giver dig/jer et fuldt overblik over barslen.

  Den enkelte arbejdsgiver har som regel kun fokus på den medarbejder de selv har på barsel, og tager ikke højde for den anden forælders barsel.
  Det giver nogle udfordringer, da der ofte bliver planlagt mere barsel end der er ret til barselsdagpenge i.
  Det betyder desværre ofte afslag på barselsdagpenge.
 2. Du får en kompetent sparringspartner, da jeg har en dybdegående viden om barselslovgivningen og ved hvordan overenskomster og lovgivningen spiller sammen.
 3. Du får det fulde overblik over hele processen, og jeg gør dig opmærksom på hvilke frister du skal overholde.
 4. Du får min hjælp til at beregne forskellige barsels-scenarier, hvis du ønsker det.
 5. Du får inspiration til hvordan barslen fx kan holdes.

Her kan du læse mere om barselsplanen.

Hvordan hjælper du mig med at indberette barsel i Nemrefusion? (virksomheder og selvstændige)

For at hjælpe dig med at indberette barsel i Nemrefusion og dermed anmelde barslen til Udbetaling Danmark og søge om barselsdagpenge (selvstændige) eller refusion (arbejdsgivere), mødes vi online via Zoom.

Zoom er et program hvor vi kan tale sammen over PCén og kan dele vores skærm med hinanden.

For at guide dig igennem hele indberetningsprocessen i Nemrefusion, deler du din skærm med mig.

Det er super smart, da vi ikke behøver at mødes rent fysisk. for at jeg kan hjælpe dig.

Hvor kan jeg læse mere om barsel?

Du kan læse mere om barsel på:

Er du interesseret i at læse lovgivningen, kan du finde den på retsinformation.dk.

>
Success message!
Warning message!
Error message!