Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder - med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne - ved indgåelse af aftale om køb af produkter og ydelser fra Barselseksperten v/Anne Line Richardt - Søndermarksvej 10, 9800 Hjørring - CVR: 39 77 38 80.

I disse handelsbetingelser omtales parterne som “Kunden” og “Barselseksperten”.

Priser
Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er oplyst.
De til hver en tid aktuelle priser for ydelser og produkter fremgår af prisoversigten på: www.barselseksperten.dk/priser

På individuelt tilrettelagte ydelser (herunder personlig rådgivning) og produkter fremsendes et skriftligt tilbud til kundens mail, hvor opgavens omfang og ydelse er nærmere specificeret. Undtaget for dette er barselsplanen.
Når tilbuddet er accepteret af kunden, er prisen endelig, med mindre det senere viser sig, at der bruges mere tid på at løse opgaven, end der er betalt og faktureret for.
Eventuel mertid faktureres ud fra timeprisen, og der faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Ved personlig rådgivning der ydes på timebasis, faktureres der for mindst 30 minutter og derefter pr. påbegyndt kvarter.

Betaling, levering og fakturering
www.barselseksperten.dk kan der betales med Visa/Dankort, Mastercard og American Express igennem betalingsløsningen Stripe.
Der er ikke muligt at betale med det danske Dankort.
Betalingen trækkes på det kreditkort, der er oplyst ved købet.
Efter købet modtager kunden en faktura på den mail, der er oplyst ved købet.

Produktet eller ydelsen ses som leveret, når det er tilgængeligt for kunden enten digitalt eller fysisk.

Ved køb af onlinekurser/digitalt materiale sker leveringen umiddelbart efter købet er fuldført.
Der kan i særlige tilfælde gå op til 5 minutter før der er adgang til det købte materiale.
Materialet er tilgængeligt for kunden via onlineportalen EasyMe eller via mail.
Efter købet modtager kunden en mail fra Barselseksperten med oplysninger om køb og adgang til det købte produkt/materiale.

Ved køb af ydelser og produkter betales der forud for levering af produktet eller ydelsen.
Betalingsbetingelserne er netto kontant.

Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret ved køb af ydelser/services fra Barselseksperten.

Indgåelse af aftaler om køb - bemyndigelse
Den juridiske person som på vegne af kunden indgår en aftale om køb af ydelser og produkter, indestår for at have bemyndigelse til at købe ydelsen eller produktet på vegne af den virksomhed, som indgår en aftale om køb med Barselseksperten.

Tilmelding til kurser, workshops og foredrag (events)
Ved tilmelding til kurser, workshops og foredrag (events) er tilmeldingen bindende.
Ved kundens afbud til eventet refunderes pengene ikke. Kunden skal skriftligt meddele afbuddet til Barselseksperten.
Det skal ske ved at sende en mail til: info@barselseksperten.dk senest 24 timer inden eventet er planlagt til at skulle begynde.
Kunden har i det tilfælde mulighed for sende en anden i sit sted. Send oplysning om hvem der skal overtage pladsen til: info@barselseksperten.dk senest 24 timer inden eventet starter.

Aflysning af workshop, kurser og foredrag (events)
Barselseksperten forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser og foredrag (events) ved sygdom eller andre uforudsete hændelser.
Der bestræbes på at aflysningen sker med mindst 24 timers varsel.
I tilfælde af at Barselseksperten aflyser et planlagt event, vil Barselseksperten forsøge at finde en anden dato til afholdelse af eventet.
Hvis kunden ikke ønsker at lave en ny aftale, kan kunden få pengene retur. Dog gives der ikke refusion for den tid, der forud for eventet er brugt på research og udarbejdelse af materiale (både digitalt og fysisk), der er lavet til en konkret kunde, hvis det er kunden, der aflyser aftalen.

Har Barselseksperten efter aftale med kunden lavet fysisk materiale til et event som kunden aflyser, faktureres kunden for de udgifter, Barselseksperten har pådraget sig ved at frembringe det fysiske materiale.
Den tid der af Barselseksperten er medgået til research og udarbejdelse af materiale, faktureres med den aktuelle timepris.
Det faktureres pr. påbegyndte halve time.

Online sessioner - herunder online-undervisning og webinarer
Barselseksperten bruger programmet Zoom til 1:1 sessioner, online-undervisning og webinarer, der ikke foregår ved fysisk fremmøde.
Det er kundens eget ansvar, at have adgang til internettet og have en god og stabil internetforbindelse under hele sessionen.
Kort før sessionen starter, skal kunden gå ind på www.zoom.us. og logge ind i det virtuelle mødelokale.
Kunden deltager i mødet ved at indtaste det Møde Id, kunden har modtaget pr. mail af Barselseksperten forud for mødets start.
Det er kundens eget ansvar at sikre, at kunden har en aktiv mailadresse med tilpassede spamfiltre.

Kørsel
Ved levering af produkter og ydelser der ikke foregår digitalt eller på Barselsekspertens fysiske adresse, fakturerer Barselseksperten kunden for den transport Barselseksperten har, for at komme ud til kunden på den aftalte lokation.
Udgangspunktet for beregningen af det antal kilometer der faktureres for, er forskellen mellem Barselsekspertens fysiske adresse og den adresse, hvor det er aftalt med kunden, at eventet afholdes.
Der takseres den højeste af Statens til hver en tid gældende sats.

Ansvarsbegrænsning
Ethvert ansvar som Barselseksperten v/Anne Line Richardt måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter, er begrænset til direkte skader og tab efter dansk lovs almindelige regler om erstatning.
Barselseksperten kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, indtægt, indkomst, avance, driftstab med videre.

Særligt om Barselsplanen
Alt arbejde lavet af Barselseksperten udføres som altid samvittighedsfuldt, men der kan ske fejl, hvorfor derfor tages der forbehold for eventuelle fejl og mangler i Barselsplanen.
Barselsplanen laves altid ud fra de oplysninger som Barselseksperten har modtaget fra arbejdsgiver og/eller forældrene. Det forudsættes, at de modtagne oplysninger om orloven er korrekte.
Det er kundens eget ansvar at sikre, at den barselsplan der er lavet af Barselsekspertenen er korrekt.

Barselseksperten kan ikke garantere at beregningerne i barselsplanen svarer til de beregninger, Udbetaling Danmark laver og som fremgår af Udbetaling Danmarks selvbetjeningløsning "Min Barsel" på borger.dk.
Der kan derfor være forskel på det orlovsforbrug kunden kan aflæse i Barselsplanen og det orlovsforbrug Udbetaling Danmark kommer frem til for samme orlovsperiode.
Det er Udbetaling Danmarks opgørelse af orlovsforbruget der er gældende, da det svarer til den barsel der er planlagt eller brugt.

Er kunden uenig i Udbetaling Danmarks opgørelse af orlovsforbruget, skal kunden eller dennes medarbejder kontakte Udbetaling Danmark. Barselseksperten har intet med dette at gøre

Ophavsret og immaterielle rettigheder
Alle rettigheder til kurser, workshops, undervisning (events) og digitale produkter tilhører personligt Anne Line Richardt ifølge loven om ophavsret.

Ved køb af produkter og ydelser opnås alene brugsret til produktet, materialet eller ydelsen i den periode der er aftalt ved købet, hvis denne er tidsbegrænset.
Brugsretten er personlig og må ikke overdrages til andre.

Kunden må ikke dele, videreformidle, sælge eller på nogen som helst måde distribuere hele eller dele af produktet, materialet eller ydelsen hverken digitalt eller fysisk.
Det betyder fx, at kunden ikke må dele sit login med adgang til produktet med andre.

Tvister
Skulle der mod forventning opstå uenighed om det leverede, skal kunden og Barselseksperten forsøge at finde en, for begge parter, tilfredsstillende løsning. Dog med respekt for Barselsekspertens handelsbetingelser som kunden har accepteret ved indgåelse af købet.

Kan der ikke opnås en for begge parter tilfredsstillende løsning, kan tvister indbringes for de danske domstole.
Aftalen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved retten i Hjørring som første instans.

Ændring af handelsbetingelser
De handelsbetingelser der var gældende, da aftalen blev indgået, er naturligvis gældende for den indgåede aftale, da handelsbetingelserne alene kan ændres med fremtidig virkning.

I tilbuddet som kunden har accepteret fremgår det hvilken version af handelsbetingelserne, der er gældende for den indgåede aftale.

De til hver en tid gældende handelsbetingelser findes på www.barselseksperten.dk/handelsbetingelser.

Forbehold
Der tages forbehold for eventuelle fejl, trykfejl og mangler ved de informationer der findes på www.barselseksperten.dk.

Disse handelsbetingelser er version 2.1 og er gældende fra og med den 20. november 2018

​Anne Line Richardt

>