Hjælp til virksomheder

Når din medarbejder skal på barsel, giver det nogle administrative opgaver til dig som arbejdsgiver, og det afføder ofte en del spørgsmål som skal afklares og undersøges nærmere.

Du skal fx have styr på
barselsreglerne og vilkårene under barsel, men du skal også vide, hvad du skal gøre rent lavpraktisk.

Hos Barselseksperten får du den hjælp og vejledning du har brug, når din medarbejder skal på barsel.

Her kan du se, hvad jeg fx kan hjælpe dig med:

 • check
  Gennemgå hele processen ved barsel fra start til slut
 • Information om barselsreglerne
 • Give dig en forståelse for samspillet mellem barselslovgivningen og overenskomster
 • Overblik over hvad du kan forvente at få i refusion fra Udbetaling Danmark
 • Information om medlemsskab af en barselsfond, og hvad det betyder i forhold til ekstra refusion
 • Indberetning af barsel i Nemrefusion og ansøgning om refusion
 • check
  Hjælp til at få lavet en barselsplan/barselsaftale til dig og din medarbejder
 • Information om sygeligt forløbende graviditet
 • ​Reglerne ved pasning af alvorligt sygt barn
 • check
  Hvad end der giver mest værdi for din virksomhed i forhold til barsel

Sådan hjælper jeg dig

Du kan få min hjælp på flere forskellige måder og i forskelligt omfang afhængig af hvad du konkret har brug for.

Hjælpen gives på timebasis, og du kan købe rådgivning i enten 30, 45 eller 60 minutter.
Du kan også købe en barselsplan.

Fælles for den måde jeg hjælper dig på er, at det hele foregår online.

Gratis samtale

Er du i tvivl om jeg er den rigtige til at hjælpe dig? Så book en afklarende samtale. 
Det koster dig 0 kroner.

Her får vi afklaret, om jeg er den helt rigtige til at hjælpe dig med dine udfordringer i forhold til barsel. Hvis jeg er det, bliver vi også helt skarpe på, hvad jeg konkret skal hjælpe dig med.

Jeg glæder mig til at tale med dig!

>