Om Barselseksperten

Anne Line Richardt

Jeg er Anne Line og jeg elsker at hjælpe dig med alt det praktiske i forhold til barsel.

Barselseksperten skabte jeg, så du kan få den hjælp, du har brug for, når du skal håndtere en barselsorlov - uanset om du er forælderselvstændig eller arbejdsgiver.

Det er min mission at gøre barsel enkelt for dig og det er det, jeg brænder allermest for!

Du er landet her hos Barselseksperten.dk, fordi du er i gang med at undersøge forskellige ting i forhold til barsel. 

Måske er du forvirret over barselsreglerne, eller er i tvivl om hvordan du skal håndtere det med barsel?

Du er bestemt ikke den første - og langt fra den sidste som har brug for at lære mere om barsel, og tro mig, når jeg siger:

"Du ikke er den eneste som har følelsen af, at det med barsel kan være svært at finde hoved og hale i".


Derfor kan jeg hjælpe dig

Med en baggrund som rådgiver og sagsbehandler indenfor barselsområdet ved 2 offentlige myndigheder kender jeg "systemet" indefra, og den viden får du stor glæde af, når du investerer i min hjælp.

Jeg har indgående kendskab til barselslovgivningen og har vejledt tusindvis af arbejdsgivereselvstændige og forældre med barselsrelaterede spørgsmål siden 2007.

Jeg har lavet al sagsbehandling efter barselsloven og har derfor været omkring langt de fleste situationer og spørgsmål der typisk opstår, når en medarbejder, selvstændig eller forælder skal på barsel.

Mine mange år som rådgiver og sagsbehandler har givet mig en stor praksiserfaring og lovgivningen er ikke bare teori for mig.

Og så er jeg stolt af at være en dedikeret "barselsnørd".


Udbetaling Danmark og Aalborg Kommune


Jeg startede min barsels-karriere som rådgiver ved Aalborg Kommune i 2007 og fulgte med til Udbetaling Danmark i slutningen af 2012 da myndigheds ansvaret overgik fra kommunerne til Udbetaling Danmark.


Som rådgiver har jeg fx:

  • Vejledt i hvor meget barsel forældrene kan holde (der er 4 forskellige orlovstyper)
  • ​Vejledt i hvordan orloven kan sammensættes og deles mellem forældrene (og der er mange muligheder!)
  • Lavet beregninger af forskellige barsels-scenarier (fx ved delvis orlov og retsbaseret forlængelse
  • Vejledt om hvad der skal til, for at der er ret til barselsrefusion (beskæftigelseskravet skal fx være opfyldt)
  • Vejledt arbejdsgivere og selvstændige i hvordan fraværet indberettes i Nemrefusion (det er her det hele starter)
  • ​Vejledt om frister (det koster dyrt, hvis du ikke overholder dem)
  • ​Undervist mine kolleger i barselslovgivningen ved opstarten af Udbetaling Danmark (jeg kan også undervise dig i det)
  • ​Behandlet klagesager (husk nu 4 ugers fristen)
  • ​Været med til at forbedre breve, borger.dk og virk.dk i mit arbejde som metodetjekker ved Udbetaling Danmark
  • Beskæftiget mig med alt, hvad der har med barselslovgivning og sagsbehandling at gøre

Kontakt mig

>