Om Anne Line

Anne Line Richardt

Jeg er Anne Line, og jeg elsker at hjælpe dig med dine barselsudfordringer!


Derfor kan jeg hjælpe dig


Jeg har indgående kendskab til barselslovgivningen og har vejledt tusindvis af arbejdsgivere, selvstændige, forældre og A-kasser med barselsrelaterede spørgsmål i de sidste 11 år.

Jeg har lavet al sagsbehandling efter barselsloven og har derfor været omkring langt de fleste situationer og spørgsmål der typisk opstår, når en medarbejder, selvstændig eller forælder skal på barsel.

Jeg har stor praksiserfaring og lovgivningen er ikke bare teori for mig.
Og så jeg elsker at "nørde" med barselslovgivningen.


Udbetaling Danmark og Aalborg Kommune


Jeg startede min barsels-karriere som rådgiver ved Aalborg Kommune i 2007 og fulgte med til Udbetaling Danmark i slutningen af 2012 da myndigheds ansvaret overgik fra kommunerne.


Jeg har fx:

 • Beskæftiget mig med alt, hvad der har med barselslovgivning og sagsbehandling at gøre
 • Vejledt i hvor meget barsel forældrene kan holde (der er 4 forskellige orlovstyper)
 • ​Vejledt i hvordan orloven kan sammensættes og deles mellem forældrene (og der er mange muligheder!)
 • Lavet beregninger af forskellige barsels-scenarier (fx ved delvis orlov og retsbaseret forlængelse
 • Vejledt om hvad der skal til, for at der er ret til barselsrefusion (beskæftigelseskravet skal fx være opfyldt)
 • Vejledt arbejdsgivere, selvstændige og A-kasser i, hvordan fraværet skal indberettes i Nemrefusion (det er her det hele starter)
 • ​Vejledt om frister (det koster dyrt, hvis du ikke overholder dem)
 • ​Undervist mine kolleger i barselslovgivningen ved opstarten af Udbetaling Danmark (jeg kan også undervise dig i det)
 • ​Behandlet klagesager (husk nu 4 ugers fristen)
 • ​Været med til at forbedre breve, borger.dk og virk.dk i mit arbejde som metodetjekker ved Udbetaling Danmark

​Mennesket bag - lidt blandede bolsjer

 • ​Født i Aalborg i 1979
 • Bor i Vendsyssel sammen med min mand og datter
 • Elsker at "nørde" med barselslovgivningen
 • Har en stor passion for at hjælpe arbejdsgivere, selvstændige og forældre med alt om barsel
 • ​Kunderådgiver ved Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge fra 2012 - 2018
 • ​​Rådgiver (syge- og barselsdagpenge) ved Aalborg Kommunes socialforvaltning fra 2008 - 2012
 • Kontorelev ved Aalborg Kommunes socialforvaltning fra 2006-2008
>