Om Barselseksperten

Anne Line Richardt

Jeg er Anne Line og jeg elsker at hjælpe dig med dine barselsudfordringer!

Barselseksperten skabte jeg for at du kan få den hjælp, du har brug for, når du skal håndtere en barselsorlov.

Og tro mig når jeg siger til dig:

"Du ikke er den eneste som har følelsen af, at det med barsel kan være svært at finde hoved og hale i".

Det er min mission at gøre barsel enkelt for dig!

Her kan du læse, hvorfor jeg kan hjælpe dig med dine barselsudfordringer.


Derfor kan jeg hjælpe dig

Med en baggrund som rådgiver og sagsbehandler indenfor barselsområdet ved 2 offentlige myndigheder kender jeg "systemet" indefra, og den viden får du stor glæde af, når du investerer i min hjælp.

Jeg har indgående kendskab til barselslovgivningen og har vejledt tusindvis af arbejdsgivereselvstændige og forældre med barselsrelaterede spørgsmål i 11 år.

Jeg har lavet al sagsbehandling efter barselsloven og har derfor været omkring langt de fleste situationer og spørgsmål der typisk opstår, når en medarbejder, selvstændig eller forælder skal på barsel.

Mine mange år som rådgiver og sagsbehandler har givet mig en stor praksiserfaring og lovgivningen er ikke bare teori for mig.

Og så er jeg stolt af at være en dedikeret "barselsnørd"!


Udbetaling Danmark og Aalborg Kommune


Jeg startede min barsels-karriere som rådgiver ved Aalborg Kommune i 2007 og fulgte med til Udbetaling Danmark i slutningen af 2012 da myndigheds ansvaret overgik fra kommunerne.


Som rådgiver har jeg fx:

  • Vejledt i hvor meget barsel forældrene kan holde (der er 4 forskellige orlovstyper)
  • ​Vejledt i hvordan orloven kan sammensættes og deles mellem forældrene (og der er mange muligheder!)
  • Lavet beregninger af forskellige barsels-scenarier (fx ved delvis orlov og retsbaseret forlængelse
  • Vejledt om hvad der skal til, for at der er ret til barselsrefusion (beskæftigelseskravet skal fx være opfyldt)
  • Vejledt arbejdsgivere og selvstændige i hvordan fraværet indberettes i Nemrefusion (det er her det hele starter)
  • ​Vejledt om frister (det koster dyrt, hvis du ikke overholder dem)
  • ​Undervist mine kolleger i barselslovgivningen ved opstarten af Udbetaling Danmark (jeg kan også undervise dig i det)
  • ​Behandlet klagesager (husk nu 4 ugers fristen)
  • ​Været med til at forbedre breve, borger.dk og virk.dk i mit arbejde som metodetjekker ved Udbetaling Danmark
  • Beskæftiget mig med alt, hvad der har med barselslovgivning og sagsbehandling at gøre

Kontakt mig

>