Selvstændig

Når du som selvstændig skal på barsel, kan det være ret forvirrende at finde ud af præcis hvilke regler, der gælder for dig.

Måske du kan genkende disse spørgsmål i forhold til barsel?

  • Kan jeg holde barsel?
  • Hvordan kan jeg holde den?
  • Hvordan vil min økonomi være?

Til at starte med er det vigtigt at du ved, at der er nogle forskelle på dine muligheder afhængig af, om du betragtes som selvstændig eller som lønmodtager i Barselslovens forstand.

Forskellene afgøres af hvordan du driver din virksomhed.

Er den personligt ejet eller drives den i selskabsform.

Herunder finder du en oversigt over de mest almindelige virksomhedstyper, og hvordan du betragtes ud fra den type virksomhed du har.

Forskellene på at være selvstændig eller lønmodtager er fx hvor høj en indkomst du kan have under din barsel, og hvordan du kan holde delvis barsel.

Jeg har skrevet et uddybende indlæg om forskellen på at være selvstændig og lønmodtager som jeg er helt sikker på, at du vil have stor glæde af at læse.

I indlægget finder du helt konkrete beregningseksempler på en mulig indkomst under barsel både som lønmodtager og som selvstændig.


Sådan vurderes de enkelte virksomhedstyper

Selvstændig

  • Enkeltmandsvir​​​​​ksomh​​​​ed
  • PMV
  • I/S

Lønmodtager

  • IVS (typen er under udfasning)
  • APS
  • A/S

Sådan kan jeg hjælpe dig

Selvstændig

  • Vejledning om dine muligheder og økonomi under barsel
  • Hjælp til indberetning i Nemrefusion (ansøgning om barselsdagpenge)
  • Frister du skal overholde
  • Få en samlet barselsplan som holder sig inden for lovgivningens muligheder og begrænsninger
  • Få adgang til al min viden og erfaring med barsel

Lønmodtager

  • Overblik over dine individuelle vilkår under barsel
  • Få lavet en samlet barselsplan som holder sig inden for lovgivningens muligheder og begrænsninger
  • Vejledning om barselsreglerne - dine muligheder og rettigheder
  • Frister du skal overholde
  • Få adgang til al min viden og erfaring med barsel
>