3 kommentarer

Medarbejder på barsel? Sådan gør du.

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Arbejdsgivere, Forældre, Selvstændige

Del indlægget med andre

Skal du have en medarbejder på barsel, er det ikke sikkert at du er helt skarp på, hvad du skal gøre. Det får du et overblik over her.

Hvornår starter orloven?

Du skal starte med at få afklaret, hvornår din medarbejder reelt starter på sin orlov.

Er der tale om orlov, hvor en medarbejder ikke er gravid - fx udskudt forældreorlov som holdes af far, når barnet er 4 år gammel, er første orlovsdag den dag, hvor medarbejderen går på barsel.

Hvis der er tale om en gravid medarbejder, har hun en lovsikret ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før den forventede fødselsdato. Den forventede fødselsdato medregnes i 4 ugers perioden.

Eksempel på beregning af første orlovsdag - 4 uger før forventet fødsel

Den forventede fødselsdato er mandag den 20. november 2023. 
Første orlovsdag 4 uger før forventet fødsel er derfor tirsdag den 24. oktober 2023.

Dækket af en overenskomst?

Er en gravid medarbejder omfattet af en overenskomst, eller er der fastsat andre og mere gunstige vilkår i ansættelseskontrakten, kan hun typisk gå på orlov tidligere end 4 uger før den forventede fødselsdato.

I mange offentlige overenskomster kan en gravid kvinde gå på barsel 6 uger før (staten) eller 8 uger før (kommune eller region) den forventede fødselsdato.

Retten til barselsdagpenge og dermed retten til refusion starter dog tidligst 4 uger før den forventede fødselsdato.


Vær opmærksom på, at der kun kan udbetales barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis din medarbejder opfylder beskæftigelseskravet i Barselsloven.
Gør din medarbejder ikke det, kan du ikke få udbetalt refusion, da retten til refusion af barselsdagpenge er afhængig af, at din medarbejder har ret til barselsdagpenge.

Nemrefusion

Det er i Nemrefusion langt det meste foregår for dig som arbejdsgiver, når du har en medarbejder på barsel.

Måske har du tidligere stiftet bekendtskab med Nemrefusion, hvis du har en medarbejder som har været syg. Det er nemlig samme sted som du indberetter almindeligt sygefravær, at du indberetter barsel.

Nemrefusion er her du

 • giver besked om at din medarbejder er gået på barsel
 • søger om refusion fra Udbetaling Danmark
 • giver besked om ændringer under orloven.

Ordliste til Nemrefusion

 • Anmeldelse - er den første indberetning du laver, når du indberetter barslen og dermed giver Udbetaling Danmark besked om orloven
 • Anmodning - er det du efterfølgende laver, når du søger om refusion på en allerede anmeldt sag
 • Indberetning - er et "kælenavn" for det du laver, når du laver en anmeldelse eller en anmodning om refusion.

Rettigheder til Nemrefusion

For at du kan indberette i Nemrefusion, skal du have rettigheder til det.

Her kan du finde information om rettigheder til at indberette i Nemrefusion.

Anmeld orloven

Din medarbejder er nu gået på barsel og du skal give Udbetaling Danmark besked om orloven.

Du kan lave anmeldelsen ved at klikke her - så kommer du direkte til Nemrefusion, hvor du kan logge ind og begynde at lave din indberetning. 

Du møder dette billede, og skal klikke på den store blå knap med teksten "Start selvbetjening" for at komme i gang med selve indberetningen.


Husk, at du har pligt til at indberette orloven, selv om du ikke udbetaler løn under orloven.
Ellers kan din medarbejder ikke søge om barselsdagpenge, og det skal der selvfølgelig være mulighed for.

Søg om refusion

For at du kan søge om refusion under orloven, skal du starte med at anmelde fraværet i Nemrefusion.

Når du har udbetalt løn til din medarbejder, kan du søge om refusion ved Udbetaling Danmark.
Det gør du ved at oprette en anmodning om refusion på den sag du allerede har oprettet, da du anmeldte fraværet.

Oplys om ændringer under orloven

Hvis der sker ændringer under orloven, skal Udbetaling Danmark i langt de fleste tilfælde have besked om det.

I de nedenstående situationer skal Udbetaling Danmark have besked, da ændringerne har betydning for de barselsdagpenge - og dermed for den refusion, der er ret til under orloven.

 • Orloven stoppes og arbejdet genoptages på fuldtid
 • Arbejdet genoptages delvist
 • Der holdes ferie eller omsorgsdage 
 • Lønnen stopper
 • Lønnen genoptages

Så husk at være opmærksom på at give besked om ændringer under orloven i Nemrefusion.

Det er dit ansvar, at Udbetaling Danmark har de rigtige oplysninger, så du får udbetalt den refusion, du har ret til.

Du kan læse meget mere om Nemrefusion på deres hjemmeside.

8 ugers fristen

Det er en frist som du ikke har lyst til at overskride.

Når du udbetaler løn til din medarbejder under orlov, skal du senest 8 uger efter den sidste orlovsdag, hvor du udbetaler løn anmode om refusion.

Overskrider du 8 ugers fristen, mister du refusion for hele perioden!
Det kan løbe op i rigtig, rigtig mange penge i mistet refusion, så sørg for at overholde fristen.

Supplement fra en barselsfond

Som arbejdsgiver betaler du til en barselsfond, hvor du kan få udbetalt et supplement til den refusion, du har fået udbetalt fra Udbetaling Danmark.

Det er lovpligtig at betale til en barselsfond, så selvom du måske ikke er klar over det, betaler du til en. Som udgangspunkt er du omfattet af den lovpligtige barselsfond, barsel.dk, med mindre du har tilsluttet dig en af de private barselsfonde som er godkendt af Beskæftigelsesministeriet.

Er du i tvivl om hvilken barselsfond du er medlem af, kan du altid kontakte Barsel.dk (den lovpligtige barselsfond), da de vil kunne oplyse dig om hvilken barselsfond, du er medlem af.


For at få udbetalt supplementet fra barsel.dk skal du opfylde alle 4 betingelser:

 • udbetale løn til din medarbejder under orloven
 • den udbetalte løn under orloven skal være højere end 118,82 kr. pr. time (brutto)
 • din medarbejder skal have ret til barselsdagpenge
 • virksomheden har fået udbetalt refusion fra Udbetaling Danmark.

Hvis du er medlem af Barsel.dk, kan du fra den 1. juli 2023 samlet set få udbetalt op til 225,27 kr. pr. time inkl. 12,5 % i feriepenge, når du udbetaler løn til din medarbejder under barsel. Supplementet fra barsel.dk udgør op til 102,30 kr. og de 122,97 kr. er barselsrefusion fra Udbetaling Danmark.

For at få det højeste supplement fra barsel.dk skal du under orloven betale mindst 217,65 kr. brutto pr. time til din medarbejder eller mindst 200,24 kr. efter de 8% i AM bidrag er trukket fra.
Er timelønnen mindre end det som giver den højeste sats fra barsel.dk (mindre end 217,65 kr. brutto), udbetales der et mindre beløb fra barsel.dk.

Se et konkret beregningseksempel på det supplement du kan få udbetalt fra Barsel.dk, hvis du er omfattet af barsel,dk

Husk, at det er et væsentligt og attraktivt personalegode, at kunne tilbyde din medarbejder gode vilkår under barsel.

Jeg håber, at du er blevet meget klogere på, hvad du skal gøre rent praktisk, når du skal have din medarbejder på barsel.

Barselsreglerne

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du kender til barselsreglerne. Jeg har skrevet 2 indlæg, hvor jeg gennemgår barselsreglerne grundigt. Barnets fødselsdato afgør, hvilket indlæg du skal læse, da der er kommet nye regler i 2022.

Hvis barnet er født den 2 august 2022 eller senere, skal du læse dette indlæg (nye regler)

Hvis barnet er født den 1. august 2022 eller tidligere, skal du læse dette indlæg (gamle regler)

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert og dedikerede barselsnørd.

Min store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med at få overblik over barselsreglerne, barselsplanlægningen, økonomien under barsel og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk.

Siden 2007 har jeg arbejdet med barselsplanlægning, sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, og derfor ved jeg præcis, hvad du skal gøre, så du kommer sikkert igennem barsels-junglen og undgår alle faldgruberne.

Hvis du er i tvivl om jeg er den rette til at hjælpe dig i din konkrete situation, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg er indehaver af Barselseksperten og det er altid mig du har kontakt med, når du kontakter Barselseksperten eller er kunde hos mig.

læs mere om barsel

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 1. SKØNT du er til !!!!

  Hvor kan jeg se hvor meget vi får udbetalt af kommunerne og staten.
  Jeg har 2 akademiker som går på barsel – Her i sommer.

 2. Hej.
  Hvis en medarbejder får højere løn end den refusion virksomeheden kan få via udbetaling danmark og barselfond, lider virksomheden et pengetab under barsel? Er det korrekt forstået? Det er vel de færreste (små) virksomheder der kan holde til at miste penge på at en medarbejder er på barsel.
  Ex hvis en medarbejer har en timeløn på 238kr inkl pension og ferie og højeste samlede refusion er 193kr, så er der et underskud for virksomheden på 45kr for hver time, det løber op i lidt under en barsel, eller er der noget jeg overser?
  Er det korrekt forstået at hvis medarbejderen holder forældreorlov efter endt (lønnet)barsel, så modtager medarbejderen barselsdagpenge og virksomheden har ingen udgift i denne periode?
  På forhånd tak.

  1. Tak for dit spørgsmål.

   Den barselsfond jeg nævner i indlægget er barsel.dk. Mit svar tager derfor også udgangspunkt i denne barselsfond.
   Der er forskel på hvad de enkelte barselsfonde refunderer i refusion, så til en start skal det afklares, hvilken barselsfond I betaler til.

   Pension er ikke inkluderet i refusionen fra barsel.dk. Derfor kan der være en udgift til pension under den lønnede del af orloven, som ikke refunderes.
   Hvis dine udgifter er højere end det du samlet set kan få i refusion fra Udbetaling Danmark og en barselsfond, vil der være en udgift til dig som arbejdsgiver. Derfor koster det typisk også penge for virksomheden, at have en medarbejder på barsel, men man reducerer udgifterne via refusionen fra Udbetaling Danmark og en barselsfond.

   Hvis din medarbejder holder forældreorlov uden løn, er der ikke lønudgiften i den periode. Medarbejderen får i den periode selv udbetalt barselsdagpengene direkte fra Udbetaling Danmark. I de offentlige overenskomster optjener forældrene fuld pension og ferie under en ulønnet forældreorlov, så det er ikke et entydigt svar på. Om der er andre omkostninger under den ulønnede orlov, kan jeg ikke sige med sikkerhed. Det er der formentlig. Du kan evt. kontakte din arbejdsgiverforening og høre om de kan bidrage med yderligere information.

   De bedste hilsner
   Anne Line

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!