1 kommentarer

Medarbejder på barsel? Sådan gør du.

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Arbejdsgivere, Forældre

Skal du have en medarbejder på barsel, er det ikke sikkert at du er helt skarp på, hvad du skal gøre. Det får du et overblik over her.

Hvornår starter orloven?

Du skal starte med at få afklaret, hvornår din medarbejder reelt starter på sin orlov.

Er der tale om orlov, hvor en medarbejder ikke er gravid - fx udskudt forældreorlov som holdes af far, når barnet er 4 år gammel, er første orlovsdag den dag, hvor medarbejderen går på barsel.

Hvis der er tale om en gravid medarbejder, har hun en lovsikret ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før den forventede fødselsdato.
Den forventede fødselsdato medregnes i 4 ugers perioden.

Eksempel på beregning af første orlovsdag - 4 uger før forventet fødsel

Den forventede fødselsdato er mandag den 11. maj 2020. 
Første orlovsdag 4 uger før forventet fødsel er derfor tirsdag den 14. april 2020.

Dækket af en overenskomst?

Er en gravid medarbejder omfattet af en overenskomst, eller er der fastsat andre og mere gunstige vilkår i ansættelseskontrakten, kan hun typisk gå på orlov tidligere end 4 uger før den forventede fødselsdato.

I mange offentlige overenskomster kan en gravid kvinde gå på barsel 6 uger før (staten) eller 8 uger før (kommune eller region) den forventede fødselsdato.

Retten til barselsdagpenge og dermed retten til refusion starter dog tidligst 4 uger før den forventede fødselsdato.


Vær opmærksom på, at der kun kan udbetales barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis din medarbejder opfylder beskæftigelseskravet i Barselsloven.
Gør din medarbejder ikke det, kan du ikke få udbetalt refusion, da retten til refusion af barselsdagpenge er afhængig af, at din medarbejder har ret til barselsdagpenge.

Nemrefusion

Det er i Nemrefusion langt det meste foregår for dig som arbejdsgiver, når du har en medarbejder på barsel.

Måske har du tidligere stiftet bekendtskab med Nemrefusion, hvis du har en medarbejder som har været syg.
Det er nemlig samme sted som du indberetter almindeligt sygefravær, at du indberetter barsel.

Nemrefusion er her du

 • giver besked om at din medarbejder er gået på barsel
 • søger om refusion fra Udbetaling Danmark
 • giver besked om ændringer under orloven.

Ordliste til Nemrefusion

 • Anmeldelse - er den første indberetning du laver, når du indberetter barslen og dermed giver Udbetaling Danmark besked om orloven
 • Anmodning - er det du efterfølgende laver, når du søger om refusion på en allerede anmeldt sag
 • Indberetning - er et "kælenavn" for det du laver, når du laver en anmeldelse eller en anmodning om refusion.

Rettigheder til Nemrefusion

For at du kan indberette i Nemrefusion, skal du have rettigheder til det.

Her kan du finde information om rettigheder til at indberette i Nemrefusion.

Anmeld orloven

Din medarbejder er nu gået på barsel og du skal give Udbetaling Danmark besked om orloven.

Du kan lave anmeldelsen ved at klikke her - så kommer du direkte til Nemrefusion, hvor du kan logge ind og begynde at lave din indberetning. 

Du møder dette billede, og skal klikke på den store orange knap for at komme i gang med selve indberetningen.


Husk, at du har pligt til at indberette orloven, selv om du ikke udbetaler løn under orloven.
Ellers kan din medarbejder ikke søge om barselsdagpenge, og det skal der selvfølgelig være mulighed for.

Søg om refusion

For at du kan søge om refusion under orloven, skal du starte med at anmelde fraværet i Nemrefusion.

Når du har udbetalt løn til din medarbejder, kan du søge om refusion ved Udbetaling Danmark.
Det gør du ved at oprette en anmodning om refusion på den sag du allerede har oprettet, da du anmeldte fraværet.

Oplys om ændringer under orloven

Hvis der sker ændringer under orloven, skal Udbetaling Danmark i langt de fleste tilfælde have besked om det.

I de nedenstående situationer skal Udbetaling Danmark have besked, da ændringerne har betydning for de barselsdagpenge - og dermed for den refusion, der er ret til under orloven.

 • Orloven stoppes og arbejdet genoptages på fuldtid
 • Arbejdet genoptages delvist
 • Der holdes ferie eller omsorgsdage 
 • Lønnen stopper
 • Lønnen genoptages

Så husk at være opmærksom på at give besked om ændringer under orloven i Nemrefusion.

Det er dit ansvar, at Udbetaling Danmark har de rigtige oplysninger, så du får udbetalt den refusion, du har ret til.

Du kan læse meget mere om Nemrefusion på deres hjemmeside.

8 ugers fristen

Det er en frist som du ikke har lyst til at overskride.

Når du udbetaler løn til din medarbejder under orlov, skal du senest 8 uger efter den sidste orlovsdag, hvor du udbetaler løn anmode om refusion.

Overskrider du 8 ugers fristen, mister du refusion for hele perioden!
Det kan løbe op i rigtig, rigtig mange penge i mistet refusion, så sørg for at overholde fristen.

Supplement fra en barselsfond

Som arbejdsgiver betaler du til en barselsfond, hvor du kan få udbetalt et supplement til den refusion, du har fået udbetalt fra Udbetaling Danmark.

Det er lovpligtig at betale til en barselsfond, så selvom du måske ikke er klar over det, betaler du til en.

Her kan du finde en oversigt om de forskellige godkendte, private barselsfonde.

Er du i tvivl om hvilken barselsfond du er medlem af, kan du altid kontakte Barsel.dk (den lovpligtige barselsfond), da de vil kunne oplyse dig om hvilken barselsfond, du er medlem af.


For at få udbetalt supplementet fra barsel.dk skal du opfylde alle 4 betingelser:

 • udbetale løn til din medarbejder under orloven
 • den udbetalte løn under orloven skal være højere end den højeste timesats, du kan få fra Udbetaling Danmark (i 2020 er den højeste timesats 119,05 kr.)
 • din medarbejder skal have ret til barselsdagpenge
 • du har fået udbetalt refusion fra Udbetaling Danmark.

Hvis du er medlem af barselsfonden Barsel.dk, kan du få udbetalt op til 193,10 kr. pr. time inkl. 12,5 % i feriepenge, når du udbetaler løn til din medarbejder i en periode under barsel. 

Se et konkret beregningseksempel på det supplement du kan få udbetalt fra Barsel.dk, hvis du er omfattet af lige præcis den barselsfond.

Husk, at det er et væsentligt og attraktivt personalegode, at kunne tilbyde din medarbejder gode vilkår under barsel.

Jeg håber, at du er blevet meget klogere på, hvad du skal gøre rent praktisk, når du skal have din medarbejder på barsel.

Barselsreglerne

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du kender til barselsreglerne.

Dem finder du en grundig gennemgang af i det indlæg, jeg har skrevet om barselsreglerne

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert. Min mission og store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med barselsreglerne og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk. Med mange års erfaring med sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, ved jeg præcist hvad du skal gøre, for at du kommer bedst igennem barsels-junglen.

læs mere om barsel

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >

  Mister du også refusion?

  5 fatale fejl 

  Laver du de 5 fejl, mister du flere tusinde kroner i refusion
  (Og de færreste kender dem).

  Vil du have din refusion?