Barselsplan til virksomheder

Få overblik over din medarbejders barsel

Når din medarbejder skal på barsel, er det helt afgørende for din ret til barselsrefusion, at der er helt styr på din medarbejders barselsperioder.

Det får du ved at lave en plan over den barsel, din medarbejder skal holde efter fødslen.

Hvad er en barselsplan/aftale?

En barselsplan er den aftale du laver med din medarbejder om hvordan barslen holdes.

Den giver et samlet overblik over hvordan orloven holdes og hvordan den deles mellem forældrene.

Jeg kan hjælpe dig med at lave en barselsplan, som holder sig inden for lovens muligheder og begrænsninger.
Så gør du, hvad du kan, for at få den refusion du har ret til.

1 dags mistet refusion svarer typisk til 881,00 kr.

Derfor skal du lave en barselsplan/aftale

Når din medarbejder skal på barsel, er der 3 vigtige grunde til, at du og din medarbejder får lavet en detaljeret barselsplan.

 • 1
  Du sikrer dig, at forældrene ikke planlægger mere barsel, end der er ret til barselsdagpenge i (det har stor betydning for din ret til refusion)
 • 2
  Du har et rigtig godt overblik over i hvilke perioder, din medarbejder ikke er på arbejde (måske du skal have en vikar ansat under barslen?)
 • 3
  Du ved, hvornår du senest skal søge om refusion ved Udbetaling Danmark (overhold 8 ugers fristen - den er helt enormt vigtigt!)

Bagklogskabens ulideligt klare lys...


Desværre indser de fleste arbejdsgivere og forældre først for sent, at de har brug for hjælp til at lave en barselsplan.

Det står lysende klart i dét øjeblik, de modtager et afslag, fordi der ikke er barselsdagpenge og dermed refusion tilbage til den ønskede barselsperiode.

Det har jeg oplevet mange gange!

I de 11 år jeg har arbejdet som rådgiver og sagsbehandler ved 2 offentlige myndigheder (Udbetaling Danmark og Aalborg Kommune), har jeg sendt et hav af afslag til både arbejdsgivere og forældre.

Afslag der er sendt, fordi der ikke var barselsdagpenge tilbage til den periode, der er søgt om.

Eller fordi ansøgnigsfristen er overskredet.

Det er simpelthen så ærgerligt.

Og et langt stykke hen ad vejen er det også helt unødvendigt, for det kunne være undgået.

Så lad os sørge for, at det ikke sker for dig!

Er du også overvældet?

Det er lidt af en opgave du står overfor nu. At få styr på alt det praktiske i forbindelse med at din medarbejder skal på barsel.

Du skal kende til barselslovgivningen og du skal vide, hvad du rent praktisk skal gøre, for at give besked om barslen og søge om barselsrefusion for den løn du har betalt.

Som arbejdsgiver skal du også tage stilling til, om den barselsplan din medarbejder ønsker at lave, holder sig inden for de muligheder og begrænsninger der er i lovgivningen.

Gør den ikke det, kan det gå ud over din barselsrefusion, hvis du udbetaler løn i en periode, hvor der ikke er ret til barselsdagpenge i.

Forældrenes ret til barsel

Mor har ret til

 • at gå på barsel 4 uger før forventet fødsel/termin
 • 14 ugers barselsorlov efter fødslen
 • at holde 32 ugers forældreorlov


Far/medmor har ret til

 • 2 ugers fædreorlov efter fødslen

 • at holde 32 ugers forældreorlov


Perioden før fødslen (4 uger før), de 14 ugers barselsorlov og de 2 ugers fædreorlov er med ret til barselsdagpenge.

I oversigten kan du se, at begge forældre hver især har ret til at holde 32 ugers forældreorlov.
I alt 64 ugers forældreorlov.

Dog har forældrene samlet set kun ret til barselsdagpenge i 32 uger ud af de 64 ugers forældreorlov!

Den fleksible del af orloven hedder forældreorlov.

Der er mange forskellige måder at holde forældreorloven på.

Den kan både udskydes og forlænges. Både retsbaseret og aftalebaseret.

Ja det er nok at skulle forholde sig til.

Her kan læse en grundig gennemgang af barselsreglerne
.

Frist for planlægning af barslen

Når et barn er kommet til verden, har forældrene indtil 8 uger efter fødslen til at få planlagt, hvordan de vil holde deres barsel.

Der er som sagt mange forskellige muligheder for at dele og sammensætte barslen.
Barselslovgivningen giver mulighed for stor fleksibilitet, men ikke alt er muligt.

Den store fleksibilitet forudsætter at din medarbejder kan aftale det med dig.

Det er særligt vigtigt at vide, hvad der ikke kan lade sig gøre, så du ikke mister retten til refusion, fordi du ikke kender barselslovgivningen helt ned i detaljen.

Her kan du se et eksempel på, hvordan forældrene kan dele forældreorloven mellem sig.

Eksempel på en barselsplan

Forudsætningerne for eksemplet:

Barnet er født den 5. januar 2020. 

Begge forældre er omfattet af en offentlig overenskomst - dog ikke den samme overenskomst.
[Klik på billedet for at se en større udgave af barselsplanen].

 • Mor holder i alt 26 ugers orlov med løn efter fødslen
 • Far holder 2 ugers fædreorlov med løn lige efter fødslen
 • Mor holder 13 ugers forældreorlov med barselsdagpenge
 • Far holder 7 ugers forældreorlov med løn

Få min hjælp til at lave en barselsplan/aftale

For at sikre at du gør, hvad du kan, for at få den refusion du har ret til, kan du få min hjælp til at lave en barselsplan.

En barselsplan som holder sig inden for de muligheder og begrænsninger, der er i barselslovgivningen.

Er din barselsplan det rigtige for mig?

Hvis du er i tvivl om du skal investere i min hjælp til at lave en barselsplan, så send mien e-mail.

Det får du, når du får min hjælp

Det får du med

 • En detaljeret barselsplan
 • 90 minutters rådgivning 
 • Adgang til al min viden og erfaring med barselslovgivningen
 • En dato for hvornår du senest skal søge om refusion
 • 8 barselsplaner til inspiration

Sådan foregår det

 • Du køber barselsplanen
 • Du sender mig de oplysninger, jeg skal bruge
 • Du booker tid til en samtale
 • Du ringer til mig på det aftalte tidspunkt
 • Jeg laver barselsplanen til dig

Derfor er jeg den rette til at hjælpe dig

Siden 2007 er en stor del af min arbejdsdag gået med at rådgive arbejdsgivere og forældre om, hvordan de kan sammensætte en barsel.

Jeg har vejleder fx om hvilke muligheder, der er i lovgivningen og hvilke konkrete og individuelle løsninger, der kan være den optimale ud fra forældrenes ønsker.

Jeg ved også, hvad der ikke kan lade sig gøre, og netop den del er jeg særligt opmærksom på. da jeg ikke ønsker at du kommer i klemme.

profile-pic
Inge Bech Bogholder hos Nordturn Maskinfabrik

Anne Line er en af de dygtigste og mest kompetente personer jeg har oplevet

Jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Anne Line hos Udbetaling Danmark i 3 år.

Hun er en af de dygtigste og mest kompetente personer jeg har oplevet.

Hun har en ekstrem nysgerrighed inden for lovgivningen og evner at omsætte lovstof til forståeligt viden. Derfor har hun altid succes med at undervise både internt og eksternt, hvilket jeg har haft glæde af i tiden hos Udbetaling Danmark.

Jeg vil til hver en tid give Anne Line mine bedste anbefalinger.

90 minutters rådgivning

Der er inkluderet 90 minutters personlig rådgivning, for hver barselsplan du køber.

Det er helt op til dig, hvordan du vil bruge dem.

Du kan vælge at lade forældrene have dialogen med mig omkring deres ønsker til, hvordan barslen skal sammensættes.

Hvis du gerne vil have lavet nogle beregninger på forskellige barsels-scenarier, kan jeg også hjælpe dig med det.

Det kan fx være en beregning af, hvor lang tid en delvis orlov kan vare, hvis der fx er 4 ugers forældreorlov tilbage, og der holdes 5 timer og 30 minutters orlov om ugen.

Skal jeg bruge mere end 90 minutter på rådgivning, betaler du ud fra min normale timepris.

Sådan kan vi være i kontakt

Vi kan tale sammen i telefon, klare det hele over mail, eller mødes online ved brug af Zoom.

Det kan også være en kombination af de forskellige muligheder.

Når vi bruger Zoom, har vi mulighed for at dele skærm.

Læs mere om barsel

Du kan læse meget mere om barsel på borger.dk og virk.dk.

>